Kalite

Kalite Anlayışımız

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, ‘sıfır hata’ ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi amacıyla her yıl yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Kalite geliştirme çalışmalarında; Beyin Fırtınası, 6 Sigma Projeleri, FMEA Analizleri, PDCA, SPC, Poke Yoke , Kılçık (Ishikawa) Diyagramı, Pareto Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Ekipleri gibi kalite teknikleri kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin son kullanıcı performansları; kalite ekibimizin yaptığı Laboratuar Deneyleri, Ürün Audit ve Çalıştırma-Ömür Testleri ile güvence altına alınmıştır.

Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar laboratuarımızda bulunan cihazlar ( MFI, Profil Projeksiyon, CMM(3 Boyutlu Ölçüm Aleti), Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı, Renk Ölçüm Cihazı, Nem Ölçer, Ömür Test Aparatları vb.) ile üretmiş olduğumuz ürünler garanti altına alınmaktadır.

Müşterilerimize Kalite + Maliyet + Teslimat konusunda istediklerini planlı bir üretimle zamanında uygun ölçülerde vermek,
Ulusal ve uluslararası rekabet koşullarını gözeterek maliyetlerin en düşük seviyede tutulmalarını sağlamak,
Tedarikçilerimiz Kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
Süreçlerimizi hedeflerine ulaştırmak ve geliştirmek,
Bu hedeflere ulaşırken, insan ve çevreye duyarlı davranarak alınması gereken her önlemi almaktır.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

Çalışanlarının bilinçlendirilerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalıklarının minimuma indirgenmesi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin çalışanlarımız için bir yaşam biçimi oluşturması,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve standartlara uyulması,
Risk analizleri yapılması, gerekli Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin alınması ile sürekli iyileşmenin sağlanması,
Yardımcı sanayilerimiz ve taşeronlarımızın İSİG mevzuatlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması.

Çevreye saygılı bir kuruluş olarak, gelecek nesillerin emaneti olan çevreyi ve doğal kaynakları yeni nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmanın hepimizin katılımı ile mümkün olacağını düşünmekteyiz. Bu bilinçle hareket eden Akplas, “Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir;

İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye zararlı etkileri(hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, bitki, hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki, vb…) minimize etmek, atıkların bertaraf edilmesini ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,
Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,
Çevre konusunda başarıya ulaşmak üzere tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
Çevre standartlarımızı yükseltmek amacıyla; ulusal/yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlamak,
Çevre Politikamızın herkese açık olması, Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlarımız kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.

3D Ölçüm Cihazı
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı
Profil Projeksiyon
Sertlik Ölçme Cihazı
Çeşitli Mihengir, Kumpas, Mikrometre, Özel Ölçüm Cihaları…