İş Politikası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

Çalışanlarının bilinçlendirilerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalıklarının minimuma indirgenmesi,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin çalışanlarımız için bir yaşam biçimi oluşturması,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve standartlara uyulması,
Risk analizleri yapılması, gerekli Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin alınması ile sürekli iyileşmenin sağlanması,
Yardımcı sanayilerimiz ve taşeronlarımızın İSİG mevzuatlarına uygun hareket etmelerinin sağlanması.